top of page

RELATION

BOTILBUD

Ad-Hoc Projekt tilbyder midlertidige ophold jf. SEL § 107 og længerevarende ophold jf. SEL § 108 til borgere fra 18-85 år. Et botilbud i Ad-Hoc Projekt er et hjem for voksne borgere, der har behov for massiv støtte og omsorg. 

Vores botilbud henvender sig til borgere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. Der er ofte tale om borgere som har behov for en mere individuel og målrettet indsats. Vi har specialiseret os i at skabe såvel fysiske som pædagogiske rammer for borgere som er svære at rumme på de ordinære botilbud. Vores pædagogiske indsats og vores boenheder er derfor også indrettet specielt med omtanke på denne målgruppe.

Der kan være tale om svært behandlingskrævende voksne, der placeres efter lov om social service eller med dom til behandling efter straffeloven.​ Vi modtager borgere med massive adfærds- og følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige problematikker i form af:​

  • Personlighedsforstyrrelse

  • Udadreagerende adfærd

  • Kriminalitet, personfarlig

  • Seksuelt krænkende adfærd

  • Udviklingshæmning

  • Tilknytningsforstyrrelse

  • Forandret virkelighedsopfattelse

  • Opmærksomhedsforstyrrelse

  • Omsorgssvigt

Adfærden kendetegnes typisk ved at være voldsomt udadreagerende og personfarlig. Herudover også afvigelser i forhold til seksualitet og seksuelle krænkelser, periodisk og aktivt misbrug, empatiforstyrrelser og manglende konsekvensberegning samt kriminalitet og vold.

OUR COURSES

INDSKRIVNING

Kontakt os for visitation!

Tlf. 7735 5000

Er du interesseret i at høre mere om vores botilbud, drøfte muligheder eller ønsker du en målgruppevurdering, så kontakt visitationen på: sikkermail@ad-hoc-projekt.dk eller på

tlf. 7735 5000

Inden en ny borger flytter ind, er det vigtigt, at det fra Ad-Hoc Projekts side er afklaret, om det netop er det bo- eller dagtilbud, der kan støtte den individuelle borger bedst muligt.

 

Derfor er der i Ad-Hoc Projekt en fast visitationsprocedure. Proceduren sikrer, at  vi får indhentet alle relevante informationer om den enkelte borger. Informationer der gør det muligt at vurdere, hvorvidt Ad-Hoc Projekt har de rette kompetencer og ressourcer til at varetage opgaven omkring borgeren.

KALENDER

19

Februar

Fastelavn fejres

Fastelavn er en fest, hvor man klæder sig ud og slår katten af tønden

24

Juni

Sankt Hans fejres

Sankt Hans er en fest for midsommeren

31

Oktober

Halloween fejres

På allehelgensdag tændes der typisk lys, og man fejrer troens forbilleder og mindes de døde

24

December

Juleaften fejres

Højdepunktet for juletiden, hvor man fejrer fødslen af Jesus af Nazareth

PROBLEMSKABENDE ADFÆRD

SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

bottom of page