top of page
DSC09164.jpeg

Botilbud til borgere fra 18-35 år efter lov om social service (SEL) §107

Formålet med den pædagogiske indsats er at minimere borgers problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten.

Ydelsesbeskrivelser:
Se Ydelsesbeskrivelse

VESTERGADE 7A

Om afdelingen

Botilbuddet Vestergade 7A er jf. SEL § 107 indrettet med 2 udslusningsboliger for vores børne- og ungehjem og henvender sig til borgere, der ikke har mulighed for at klare sig i eget hjem.

Borgeren har sit eget værelse med adgang til fælles opholdsstue, toilet og bad, bryggers og køkken. Til tilbuddet hører der ligeledes en hyggelig lukket gårdhave, der er indrettet med multibane med forskellige aktivitetsmuligheder, grill og havemøbler.​

Vestergade 7A​ er beliggende i Toftlund. Vores tætte beliggenhed til Toftlund Centrum gør, at vi kan tilbyde dig mange muligheder for aktivitet og underholdning. I Toftlund har du adgang til adskillige idrætstilbud, hvor du kan udøve fodbold, håndbold og mange flere sportsgrene.

Hvis du vil blot have en mere rolig dag, så kan du nyde den dejlige gågade og naturskønne omgivelser. Gågaden tilbyder alle de nødvendige shopping muligheder, som du har brug for og du kan fx også besøge Toftlunds ude svømmeanlæg, biograf og byens forskellige parker. ​

Toftlund kan også tilbyde flere beskæftigelsesmuligheder igennem Jobcenter og andre lokale samarbejdspartnere. Hvis du har tanker om at uddanne dig, så kan Toftlund og nærtliggende større byer også tilbyde STU forløb samt alle ungdomsuddannelser, landbrugsskole, professionsbachelor uddannelse fra VIA University College.​

 

Botilbuddet tilbyder et trygt og overskueligt miljø for beboerne og personalet har faciliteter i nærheden.​ Personalet har respekt for beboernes værelser, og det er vigtigt for os, at vi altid tilpasser os borgernes behov og ønsker.​

Pædagogiske metoder og særligt tilrettelagte forløb

Vestergade 7A, er indrettede til personer med en intellektuel/kognitiv forstyrrelse, personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande. 

Vi modtager borgere med svære problematikker i form af:

  • Intellektuel/kognitiv forstyrrelse

  • Personlighedsforstyrrelser

  • Tilknytningsforstyrrelser

  • Omsorgssvigt

  • Opmærksomhedsforstyrrelser

  • ​Kriminalitet, personfarlig

  • Dømt til strafferetslig foranstaltning

I Ad-Hoc Projekt arbejder vi ud fra, at den enkelte borger er unik, og vi ser borgeren ud fra et helheds menneskesyn, hvor borger er vigtigste aktør i eget liv. Personalet støtter, råder og vejleder altid borger ud fra faglige tilgange, metoder samt evidensbaseret viden, med henblik på at borger opnår størst mulig grad af selvstændighed til at varetage eget liv, ud fra den enkeltes præmisser. 

Der arbejdes med udgangspunkt i en kognitiv og adfærdsterapeutisk pædagogisk tilgang med afsæt i miljøterapi, hvor der er fokus på adfærd, problemløsning, ansvar samt tryghed og omsorg. 

Vi bruger relationsarbejdet og miljøet som udviklingsfremmende tiltag omkring borgeren. I det miljøterapeutiske relationsarbejde forholder personalet sig anerkendende, mentaliserende, jeg-støttende og spejlende over for borgeren og hjælper på denne måde borgeren med at knytte relationer til personalet.

ADL – træning (almindelig daglig livsførelse) hvor personlig hygiejne, rengøring af egen bolig, tøjvask, rydde op efter sig selv, handle ind og lave mad er en integreret del af den adfærdsterapeutiske ramme på vores botilbud.

Der udarbejdes udviklingsplaner, hvor der årligt opsættes mål og delmål, samt vælges pædagogiske metoder til arbejdet hermed. Udviklingsplanerne tager afsæt i borgers egne ønsker, samt kommunens bestilling.

 

Ad-Hoc Projekt inviterer kommunen til udviklingsplan/statusmøde én gang årligt og fremsender dagsorden forinden. Hvis kommunen vurderer, at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette af også af Ad-Hoc Projekt.

Personalet på Vestergade 7A

Personalenormeringen I huset er som udgangspunkt 1:1, hvilket betyder, at der er en pædagog til en beboer både i dag, aften og- nattetimerne.

 

På vores tilbud har alle beboere unikke behov, så der er også mulighed for andre former for normeringer. Det kan f.eks. være en pædagogisk personale til to beboere (1:2) eller to pædagogiske personaler til en beboer (2:1).

 

I nattetimerne er der altid vågne personale til stede, og andet personale kan altid tilkaldes.

For at sikre at alle beboere bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast.

bottom of page